Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Reklamace

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet následujícím dnem od převzetí zboží. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu, originální záruční list pokud byl se zbožím dodán a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu.

Průběh samotné reklamace

Na vyřízení reklamace je ze zákona lhůta 30 kalendářních dnů (pokud by konec reklamace připadl na sobotu, neděli nebo státní svátek, posouvá se konec reklamační lhůty na nejbližší následující pracovní den). Reklamační lhůta se počítá ode dne následujícího po přijetí zboží, tzn. pokud zboží odesíláte ve středu a my zboží přijmeme ve čtvrtek, 30denní lhůta se začíná počítat od pátku. Jakmile zboží přijmeme, bezodkladně jej odesíláme do autorizovaného servisu. V průběhu řešení reklamace nás servis obvykle nijak neinformuje, čili Vám neumíme  poskytnout bližší informace, kdy a jak bude reklamace vyřízena. Výsledek reklamace známe až po přijetí zboží od servisu nazpět. Přijaté zboží odesíláme k zákazníkovy v den přijetí zboží ze servisu, nebo dodavatele.
 
Spotřebitel při uplatnění záruky má:

    * jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
    * jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
    * jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
    * jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
Záruka se nevztahuje

    * poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s přepravcem při převzetí zásilky)
    * na neodbornou instalací, zacházení či obsluhu-používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedených v přiložené dokumentaci či specifikaci výrobku uvedeného na oficiálních stránkách výrobce

Postup při reklamaci zboží

   1. Informujte nás telefonicky ( +420 774-157623) či e-mailem (reklamace@autio.cz) v případě, že zboží bylo zakoupeno přes internet. Pokud bylo zboží zakoupeno v kamenné prodejně ( Pardubická 889, Chrudim), tak bez jakéhokoliv upozornění můžete vadné zboží donést osobně na adresu kamenné prodejny, kde bylo zboží zakoupeno. Bude s Vámi sepsán reklamační protokol a zboží od Vás převezmeme.
   2. Při koupi zboží přes internet - zboží zašlete (ne na dobírku) na adresu:

              auito.cz autodoplňky
              Pardubická 889
              53701 Chrudim
              CZ


    * ke zboží vždy přiložte list papíru, kde bude popsán problém či vada zboží (co nefunguje a jak se to stalo), zpáteční adresa a tel. kontakt na Vás
    * k vyřízení reklamace je nutný doklad o koupi (prodejka, faktura) + záruční list pokud byl součástí. Záruční list musí být originál, doklad o koupi stačí jako kopie
    * reklamaci vyřídíme co možná nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží

Řadu výrobků lze reklamovat přímo v autorizovaných servisních střediscích, které na základě smlouvy s výrobcem provádějí záruční i pozáruční opravy. Některá servisní střediska nabízejí službu bezplatného vyzvednutí a zpětného doručení opraveného výrobku.

Doporučujeme Vám ověřit si před uplatněním reklamace, zda lze výrobek reklamovat přímo v servisním středisku. Naši pracovníci Vám rádi poskytnou informace či kontakty na servisní středisko.

Zrušení objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinnen oznámit buď emailem, nebo telefonicky.

    * V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky.
    * V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním.
    * V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.
    * V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

Prosíme nezasílejte reklamované zboží na dobírku ( ani za dopravu), takové bylíky nebudou naší firmou přebrány a budou zaslány zpět odesílateli.

REKLAMACE VYŘIZUJE

Filip Gajdošík

EufabCZ s.r.o.

tel:469 775 007

e-mail: info@autodoplnky-eufab.cz

Odpovědná osoba: Filip Gajdošík

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je zákazníkovi zasláno po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.


Produkty
Výrobce
Novinky e-mailem
Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Spojte se s námi
Telefonické objednávky
469 775 007
mail.:
info@autodoplnky-eufab.cz
velkoobchod@autodoplnky-eufab.cz
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu
Provozovna/prodejna : EufabCZ s.r.o. - autodoplňky, Pardubická 889, 53701 Chrudim, Czech Republic (EU) tel: +420 469 775 009, +420 469 775 007

JavaScript musí být povolen